• post image

    Smart Tourism ถึง Tripniceday

    ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา(กรกฏาคม - สิงหาคม 63) ผมได้มีโอกาสไปลงเรียนคอร์ส "Smart Tourism" ของคณะการท่องเที่ยวนิด้า ซึ่งก็เป็นสถาบันที่คุ้นเคย ถึงแม้จบโทไปหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยัง...