• post image

    Darry Queen อร่อยบรรยากาศ ริมเจ้าพระยา

    ชิลสบาย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แวะเวียนไปกินข้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ร้าน Darry Queen ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่บ้านมากนัก แถวๆสะพานพระนั่งเกล้าฯ ข้ามไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายกลับรถมานิดเดียวก็เ...