Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/darry-queen-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2/

Darry Queen อร่อยบรรยากาศ ริมเจ้าพระยา

ชิลสบาย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แวะเวียนไปกินข้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ร้าน Darry Queen ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่บ้านมากนัก แถวๆสะพานพระนั่งเกล้าฯ ข้ามไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายกลับรถมานิดเดียวก็เ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..