• post image

    WordPress Customization

    ประสบการณ์สอนครั้งแรก เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสอนบริษัทหนึ่งย่านอุดมสุข ซึ่งคอร์สที่ไปสอนนั้นก็ใช้ชื่อว่า WordPress Customization โดยทางบริษัทผู้เรียนเป็นคน request รายละเอียดคร่าว...