Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2015/wordpress-customization/

WordPress Customization

ประสบการณ์สอนครั้งแรก เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสอนบริษัทหนึ่งย่านอุดมสุข ซึ่งคอร์สที่ไปสอนนั้นก็ใช้ชื่อว่า WordPress Customization โดยทางบริษัทผู้เรียนเป็นคน request รายละเอียดคร่าว...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..