Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2015/why-designer-should-know-some-code/

Designer ควรรู้พื้นฐานการ code?

Why designer should know some code? ผมเคยอ่านบทความนึงจากต่างประเทศอาจจะจำเนื้อหาภายในไม่ได้ทั้งหมด แต่โดยรวมแล้วบทความดังกล่าวนั้นพูดถึงเรื่องของ designer กับ coder ใจความสำคัญคือผู้เขียนต้องการจ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..