• post image

    ภาพยนตร์ของความดิ้นรน.

    " ภาพยนตร์ของความดิ้นรน " เป็นคำที่ผุดขึ้นในสมองผมเวลาดูหนังในแต่ครั้ง ความประทับใจที่ได้รับจากตัวหนังมันไม่เคยจะมีเท่ากันในแต่ละเรื่องเวลาที่คุณทิ้งตัวลงบนโฟซาสีแดงนุ่มๆในโรงหนัง พร้อมขนมและเครื่อ...