• post image

    เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่ 3

    โครงสร้างของไฟล์เว็บไซต์ โดยปรกติแล้วไฟล์ .html ที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะถูกเรียกขึ้นมาดูได้ทันทีหากเรานำไฟล์ดังกล่าวไปใส่ในแฟ้มเว็บไซต์ของโปรแกรม XAMPP ในบทความที่แล้ว (เริ่มต้นเขียนเว็บไซต์ ตอนที่...