• post image

    รีวิว Bangkok Sea View กินรอ พระอาทิตย์ตกดิน

    Bangkok Sea View บางขุนเทียน และแล้วนาย Jir4yu ก็ได้ไปร้าน Bangkok Sea view อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากได้ไปมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พค เมื่อปีที่แล้ว จนประทับใจเลยเก็บบรรยากาศถ่าย...