Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2016/apple-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81/

Apple ขายของแพงขึ้นมาก

คนเคยซื้อ mac และ iPhone ได้ในราคาถูกกว่านี้ จริงๆ จะเรียกผมว่าเป็นแฟนบอยของ Apple ก็เหมือนจะได้แหละครับ ผมก็มีความเอนเอียงเข้าหาสินค้าของ Apple อยู่บ่อยๆ ซึ่งเวลาใครมาถาม หรืออยากให้แนะนำสินค้าเพ...

อ่านต่อ
https://www.jir4yu.me/2015/apple-music-vs-spotify/

อยากรู้ต้องลอง จะลอง..ต้องซื้อ

อ่านรีวิว ฟังใครพูด. ไม่เข้าใจเท่าใช้เอง ถ้าพูดถึงเรื่องซื้อของ หรือต้องใช้บริการอะไรก็ตามแต่ ไม่ว่าจะของยี่ห้อใดหรือเจ้าไหนก็ตามแล้ว ถ้าผมสนใจที่จะซื้อหรือใช้จริงๆ ก็จะเข้ามาลองเองโดยที่ไม่ต้องผ่...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..