• post image

    โฆษณาไม่ตรง .. เสียผลประโยชน์เปล่าๆ

    หลังจากที่ได้ลองหาข้อมูลการค้นหา keyword ของประเทศไทย จากที่งมอยู่นานแสนนาน จึงได้คำตอบที่ไม่ค่อยจะชัดเจนมาเท่าไหร่ แต่ก็พอสรุปได้ย่อๆว่า หากทำพวกโฆษณา Adsense ติดเว็บไซต์ มันจะดึงโฆษณาของผู้ลงโฆษณ...