• post image

    เพียงแค่คุณเปิดใจ

    ถ้าผู้ใช้เปิดแล้วไม่ยอมรับ.. เขาก็จะไม่เปิดอีกเลย เดี๋ยวนี้คำโฆษณามากมายต่างหันมาเล่นคำนี้มากเหลือเกินครับ แล้วผมก็ได้ยินมันแทบทุกวัน ถ้าวันไหนไม่ได้ยินทางโทรทัศน์ก็อาจจะได้ยินผ่านสปอตโฆษณาของวิทย...