Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/

อัลบัม (เนื้อหา)ไม่มีที่มา

ชื่อหัวเรื่องบทความนี้อาจจะละม้ายคล้ายคลึงกับ อัลบัมของ Sqweez Animal แต่จริงๆแล้วที่ต้องตั้งชื่อหัวเรื่องเป็นแบบนี้เพราะมันมีที่มาครับ บ่อยครั้งที่เราเห็นมากขึ้นในอินเตอร์เน็ตปัจจุบันคือการ ก๊อบปี...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..