• post image

    อัลบัม (เนื้อหา)ไม่มีที่มา

    ชื่อหัวเรื่องบทความนี้อาจจะละม้ายคล้ายคลึงกับ อัลบัมของ Sqweez Animal แต่จริงๆแล้วที่ต้องตั้งชื่อหัวเรื่องเป็นแบบนี้เพราะมันมีที่มาครับ บ่อยครั้งที่เราเห็นมากขึ้นในอินเตอร์เน็ตปัจจุบันคือการ ก๊อบปี...