• post image

    คุณโกหกใคร.. ใครโกหกคุณ

    เราโกหกใครต่อใครเพื่ออะไรครับ? ถ้าผมตั้งคำถาม, หนึ่งคำถาม โดยทุกคนมีสิทธิ์ตอบ คำตอบจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีผิดถูก.. แต่มีข้อแม้หนึ่งข้อที่ทุกคนต้องซื่อสัตย์และปฏิบัติตาม.. คือ ห้ามโกหก ผมอยากรู้ครับ ห...