Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8/

โอกาส .. อากาศ

ความเหมือนของการมองต่างมุม ทุกวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องโอกาสกันมากมาย ทั้งคนรอบตัว ทั้งคติคำคม จนกระทั่งทำให้เรารู้สึกราวกับว่าโอกาสอยู่รอบตัว เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ .. เหมือนอากาศ ผมเป็นคนไม่ชอบดูที...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..