• post image

    ใครก็เรียกตัวเองว่าโปรแกรมเมอร์ได้?

    มันเกลื่อนตลาด หรือมันเป็นง่ายกันขนาดนั้นเลย ผมเคยเขียนบทความนึงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานก่อนไปถึง Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐ(บทความเก่า อะไรๆ ก็ 4.0) ซึ่งถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ...