Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2018/anybody-can-call-themselves-as-programmer/

ใครก็เรียกตัวเองว่าโปรแกรมเมอร์ได้?

มันเกลื่อนตลาด หรือมันเป็นง่ายกันขนาดนั้นเลย ผมเคยเขียนบทความนึงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานก่อนไปถึง Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐ(บทความเก่า อะไรๆ ก็ 4.0) ซึ่งถ้าใครอ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..