• post image

    ความภักดี, การทำงาน และ Productivity Trap

    เมื่อสองปีก่อนผมเขียนบทความ แรงจูงใจของโบนัส ซึ่งบทความดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหน้าทัศนะเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาปี 2562 ตอนนั้นยังไม่มีโรคระบาด หลายคนเลยพูดถึงเรื่องโบนัสและหน้...

  • post image

    แรงจูงใจของโบนัส

    The candle problem เคยได้ยินเรื่องปัญหาเทียนไขกันไหมครับ? การทดลองเรื่อง the candle problem นี่ถือว่าดังพอสมควรในบริบทของจิตวิทยา การทดลองนี้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1945 โดยนักจิตวิทยาชื่อดังอย่าง Kar...