• post image

    การแทรกโฆษณา Adsense ข้างบทความ

    จัดตำแหน่งโฆษณา Adsesne หากเราต้องการจะจัดการกับโฆษณาต่างๆ หรือ Adsense ไว้ข้างๆบทความไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือขวา เราต้องรู้ก่อนว่าอยากให้ห่างจากระยะที่บทความเราจะแสดงนั้นห่างเท่าไหร่ (หน่วยเป็น pi...