Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/

การบันทึกภาพ เพื่อ สร้างเว็บไซต์

การบันทึกภาพ เพื่อ สร้างเว็บไซต์ จากบทความที่แล้ว ในวันนี้จะกล่าวถึงการใช้เมนู Save for web & devices.. โดยการเซฟภาพแบบนี้ เหมาะกับการ สร้างเว็บไซต์ มากกว่าการ Save ธรรมดา หรือ Save As.. ครับ ซ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..