• post image

    การบันทึกภาพ เพื่อ สร้างเว็บไซต์

    การบันทึกภาพ เพื่อ สร้างเว็บไซต์ จากบทความที่แล้ว ในวันนี้จะกล่าวถึงการใช้เมนู Save for web & devices.. โดยการเซฟภาพแบบนี้ เหมาะกับการ สร้างเว็บไซต์ มากกว่าการ Save ธรรมดา หรือ Save As.. ครับ ซ...