• post image

    อีกด้านของเหรียญรางวัล

    The other side of paradise สิ่งที่ใครต่อใครสนใจมักจะเป็นฉากหน้าของความสำเร็จ บ้างสนใจว่าเคยได้รับรางวัลอะไร มีชีวิตกิจจะลักษณะในแต่ละวันเป็นยังไง หรือยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเดิมอย่างไรบ้าง ...