Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2014/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87/

เสี่ยง

บางอย่างไม่เกิด ถ้าไม่เคยพิสูจน์ หลังจากเรียนจบ ป.ตรี ได้ไม่นานนัก ผมก็เริ่มทำงานเลยในเวลาไล่เลี่ยกัน จวบจนตอนนี้ผมทำงานมาได้ราวๆ 1 ปีแล้ว กับ 2 บริษัท ระยะเวลาในหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้อะไรห...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..