• post image

    Keep balance between input and output

    เมื่อฟรีแลนซ์ต้องจัดสรรเวลาตัวเองใหม่ ถ้าให้ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เริ่มรับงานในฐานะฟรีแลนซ์จริงๆ ก็คงประมาณ 5-6 ปีเห็นจะได้ครับ ช่วงนั้นเองความรู้กับประสบการณ์เราก็ยังน้อย วางตัวไม่ถูก อาจจะทำอะไร...