• post image

    ทำไมต้อง Twenty Ten

    หลังจากเปลี่ยนรูปแบบและธีมเว็บมาหลายต่อหลายครั้ง สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ธีมนี้จนได้ Twenty Ten เป็นธีมที่คนที่ใช้เวิร์ดเพรสทุกคนน่าจะรู้จักกันดี เพราะเป็นธีมแรกที่ติดมาให้กับตัว CMS นี้ คือจริงๆแล้ว...