• post image

    บทเพลงที่ใช่ กับ ศิลปินที่ชอบ

    The journey without maps Greasy Cafe ถือเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบมากที่สุดวงหนึ่ง ด้วยบทเพลงเนื้อร้องที่คล้ายกับบทกวีแฝงด้วยเนื้อหาที่ทำให้ผู้ฟังอย่างผมอยากจะตีความแต่ละบทเพลงให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ปร...