Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%81/

อุดมการณ์ ปณิธาน ตรรก

ต่างกันยังไง แล้วอะไร .. ที่สำคัญ เมื่อสองสามวันก่อนได้มีโอกาสไปงานเลี้ยงรุ่นที่จบโรงเรียนมัธยมมาด้วยกัน ปีนึงจะเจอกันอย่างน้อยครั้งสองครั้ง จำได้ว่าสมัยผมใกล้จะจบ ม.ปลาย เพื่อนๆทุกคนที่เห็นกันต่า...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..