• post image

    อุดมการณ์ ปณิธาน ตรรก

    ต่างกันยังไง แล้วอะไร .. ที่สำคัญ เมื่อสองสามวันก่อนได้มีโอกาสไปงานเลี้ยงรุ่นที่จบโรงเรียนมัธยมมาด้วยกัน ปีนึงจะเจอกันอย่างน้อยครั้งสองครั้ง จำได้ว่าสมัยผมใกล้จะจบ ม.ปลาย เพื่อนๆทุกคนที่เห็นกันต่า...