Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2014/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b2/

เรื่องธรรมดา

เรื่องที่(ไม่)ควรจะเป็น ผมค่อนข้างยอมรับในเรื่องบางเรื่อง, เรื่องที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ หรือ แรงผลักดัน บางครั้งสิ่งที่ทำให้ผมเองก้าวต่อไปข้างหน้าอาจจะมาจากอคติส่วนตัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งล้วนๆ บาง...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..