• post image

    นั่ง – Turn it up ลุก – ตลาดจตุจักรกลางคืน

    ที่ขึ้นหัวเรื่องว่า นั่ง - Turn it up ลุก - ตลาดจตุจักรกลางคืน เรื่องมันมีอยู่ว่า วันศุกร์ที่ผ่านมาออกไปหาร้านนั่งกินเล่นแถวๆรามอินทรา ด้วยความที่ว่า ออกจากบ้านค่อนข้างดึก และไม่ได้จองโต๊ะร้านไหนไว...