• post image

    สภาพแวดล้อมในการพัฒนาตนเอง

    การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของคนเราขึ้นอยู่กับสังคมและบริบทแวดล้อม ก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกขึ้นมา บางชนิดไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นลำต้นมาได้หากไม่ได้รับแสงหรือความชื้นหรือน้ำที่เพียงพอ ...

  • post image

    เคยฝันว่าอยากมีเวลาในหนึ่งวันมากกว่านี้

    ถ้าผมพูดว่า อยากมีเวลามากกว่านี้ ก็อาจจะมีคนตอบกลับมาว่าบริหารเวลาไม่เป็นบ้าง ต้องทำอย่างนั้นบ้าง ต้องทำแบบนี้บ้าง ตั้งคำถามสำหรับการใช้เวลาในแต่ละวันบ้าง แต่ท้ายที่สุดจะมีใครสักคนที่เข้าใจความห...