Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2013/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a2/

วันนี้หรือ, ที่รอคอย ?

ผ่านพ้นไป 4 ปี ประสบการณ์มากมายผ่านเข้ามาแต่ไม่ได้ผ่านออกไปสูญเปล่า ผมมีเรื่องมาเขียนทั้งเรื่องดีและร้าย ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ทุกวันนี้ ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับคำที่ใครๆบอก.. " ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..