• post image

    อะไรแสดงถึงรสนิยมที่แท้จริง ?

    เดี๋ยวนี้สิ่งเร้าในสังคมเรามีมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าทั้งเร้าเรื่องดี และเร้าเรื่องร้าย ทุกอย่างขึ้นล้วนอยู่กับการตัดสินใจของเราเองทั้งนั้น จนมาถึงคำถามที่ผมได้ฟังมาจากรายการทีวีรายการหนึ่งว่า อะไรแส...