Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%81%e0%b8%b2/

การจดชื่อเว็บไซต์ และ การเช่าพื้นที่ทำเว็บ

การจดชื่อเว็บไซต์ และ การเช่าพื้นที่ทำเว็บ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า จะไปจดโดเมน แล้วก็เช่าโฮสต์ทำเว็บ แน่นอนว่าคนที่อยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองต้องศึกษาเรื่องพวกนี้มาด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคั...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..