• post image

    หนังสือ ตัวอักษร.. ของฉัน

    เคยคิด.. เคยคิดว่าจะเขียนหนังสือ ยอมรับว่าไม่ได้มาเขียนบล็อกนานพอสมควร เหมือนจะห่างๆไป ไม่เหมือนแต่ก่อน.. ผมไม่ได้หายไปไหนครับ อยากจะหาแรงบันดาลใจตามบทความที่แล้ว(แรงบันดาลใจ .. อยู่ที่ไหน) ประกอบ...