Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%87%e0%b8%a1-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%a3%e0%b8%b0/

สัมผัสกลิ่นไอเค็ม ที่ ระยอง..ฮิ

เลิกคิดโปรแกรมมากมาย แล้วไปกับทัวร์บ้าง แน่นอนเวลาไปไหนต่อไหนผมก็มักจะจัดโปรแกรมเอง จัดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สถานที่ที่จะไปเอง แล้วก็ลงมือขับรถตะลอนๆไปโดยไม่คิดเผื่อไว้ว่าถ้าหลงจะเป็นยังไง ไหนๆก็ไหน...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..