Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-2/

สัปดาห์บีบคั้น ภาค 2

รีบร้อน เป็นประจำทุกเทอม กลับมาอีกครั้งกับสัปดาห์บีบคั้นของผม สัปดาห์เกือบสุดท้ายก่อนสอบของเด็กมหาลัย มหาลัยหนึ่งย่านกล้วยน้ำไทที่ต้องส่งงานโปรเจคมากมายหลายวิชา ทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอน ตื่นมาก็เจ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..