Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%81/

ทำลายน้ำรูปภาพ ออนไลน์กับ Picmarkr

วันนี้มีเว็บไซต์มาแนะนำเป็นบริการฟรีสร้างลายน้ำบนรูปภาพ หรือ watermark นั่นแหละครับ เว็บไซต์ที่พูดถึงในบทความนี้คือเว็บไซต์ Picmarkr ที่สามารถให้เราอัพโหลดภาพของเราขึ้นไป และสร้างลายน้ำได้ตามที่เรา...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..