• post image

    ทำลายน้ำรูปภาพ ออนไลน์กับ Picmarkr

    วันนี้มีเว็บไซต์มาแนะนำเป็นบริการฟรีสร้างลายน้ำบนรูปภาพ หรือ watermark นั่นแหละครับ เว็บไซต์ที่พูดถึงในบทความนี้คือเว็บไซต์ Picmarkr ที่สามารถให้เราอัพโหลดภาพของเราขึ้นไป และสร้างลายน้ำได้ตามที่เรา...