• post image

    มาตรฐาน

    มาตรฐานเป็นตัวชี้วัดแบบหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้ และอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานยังถือเป็นมาตรวัดที่ช่วยให้คนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น​จากการสร้างมาตรฐานส่ว...