• post image

    วินัยในการตัดสินใจ

    พอเราโตขึ้น เราคิดว่าเราเริ่มรู้ตัวเองดีขึ้นในเวลาเดียวกันว่าลึกๆ แล้วเราต้องการอะไร มันไม่ใช่แค่การตื่นมาแล้วใช้ชีวิตไปวันๆอีกต่อไปแล้ว เมื่อเราโตขึ้น.. เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงของโลกที่มากข...