• post image

    พรีวาเลนไทน์

    บางทีความรักที่พังอาจจะไม่ได้เป็นเพราะคนอื่นหรอก มันอาจจะเป็นเพราะเราใครคนใดคนหนึ่ง ทำลายความเป็นตัวเองของใครอีกคนไป ... ฉะนั้นสำหรับคนบางคน, การได้จบเรื่องราวอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่าอยู่ด...