• post image

    วาจา หรือ การกระทำ คือแรงผลักดัน ?

    พูดน้อย ทำเยอะ หรือ พูดเยอะ แล้วทำน้อยๆ เมื่อก่อนผมเชื่ออยู่เสมอเลยครับว่า การกระทำจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความน่าเชื่อถือของบุคคล แต่มันมีสิ่งที่คอยเปลี่ยนแปลงความคิดของผมไปตามกาลเวลา อาจจะ...