Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2012/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a3/

วาจา หรือ การกระทำ คือแรงผลักดัน ?

พูดน้อย ทำเยอะ หรือ พูดเยอะ แล้วทำน้อยๆ เมื่อก่อนผมเชื่ออยู่เสมอเลยครับว่า การกระทำจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าและความน่าเชื่อถือของบุคคล แต่มันมีสิ่งที่คอยเปลี่ยนแปลงความคิดของผมไปตามกาลเวลา อาจจะ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..