• post image

    วันรัฐธรรมนูญ ในมุมมองของฉัน

    ตามที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ในวิชาสังคมศึกษา จริงๆแล้วผมว่าวันรัฐธรรมนูญนี้เป็นวันที่บ่งบอกอะไรได้หลายต่อหลายอย่างและส่งผลกระทบให้เห็นกับสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากด้...