• post image

    ลอยกระทง ออนไลน์ 2554

    จากภาวะน้ำท่วมนั้น ทำให้ใครหลายต่อหลายคนออกไปไหนต่อไหนกันค่อนข้างลำบาก และแน่นอนวันที่ 11 เดือน 11 ปี 11 นี้หลายคนก็อยากจะออกไป ลอยกระทง แต่ติดที่ว่าน้ำท่วมไม่รู้จะไปลอยที่ไหนยังไง อีกทั้ง กรุงเทพเ...