• post image

    Windows 8 หรือนวัตกรรมจะกำหนดอนาคต ?

    Windows 8 ระบบปฏิบัติการ.. เพื่อใคร ? เป็นความโชคดีเล็กๆที่คณะที่ผมเรียนได้เป็น partner กับ Microsoft student จึงได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของ Microsoft เองแบบฟรี เช่นพวก Windows OS ทั้งหลาย, SQL S...