Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2011/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b8%8d-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82/

วันรัฐธรรมนูญ ในมุมมองของฉัน

ตามที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเยาว์วัย ถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ในวิชาสังคมศึกษา จริงๆแล้วผมว่าวันรัฐธรรมนูญนี้เป็นวันที่บ่งบอกอะไรได้หลายต่อหลายอย่างและส่งผลกระทบให้เห็นกับสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากด้...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..