• post image

    ย้ายค่ายเบอร์เดิม . สะดวกจริงหรือ ?

    วันก่อนนาย Jir4yu ได้เดินทางไปหลงในเมืองแถบสยาม-หัวลำโพง เลยตั้งใจไปซื้อมือถือใหม่ที่ MBK เลย จากนั้นก็นึกว่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้ว ย้ายค่ายไปใช้ค่ายส้มดีกว่า เนื่องจาก 3G เขากินตลาดได้มากกว่าเพื่อนแบรน...