• post image

    Samsung Galaxy S3 มือถือเพื่อมวลมนุษย์ ?

    รีวิว Samsung Galaxy S3 ฉบับ Jir4yu หลังจากที่สนใจอยากจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มาสักพักโดยมีเป้าหมายตั้งแต่ Sony Xperia S, HTC One S จนมาถึง Samsung Galaxy S3 หลังจากที่ได้อ่านได้เห็นรีวิว รวมไปถึงโฆษ...