• post image

    น้ำท่วม 2011

    ใครจะไปคิดว่าอยู่ดีๆกรุงเทพจะมีโอกาสน้ำท่วม และยิ่งปี 2011 ที่เขาเคยพูดกันเล่นๆว่ากรุงเทพเตรียมตัวรับมือดี ไม่มีทางน้ำท่วมแน่นอน วันนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า วิกฤตการณ์ธรรมชาติ คาดการณ์ไม่ได้ 100 ...