• post image

    ผลพวงของความคาดหวัง?

    ปีนี้ได้อ่านหนังสือทั่วไปหลายเล่มแล้วเหมือนกัน ซึ่งแต่ละเล่มก็จะชอบในบริบทแตกต่างกันไป หนึ่งในหนังสือที่ชอบคือหนังสือที่ชื่อว่า "พฤติกรรม พยากรณ์" อาจจะฟังดูเป็นเหมือนเทพธิดาพยากรณ์อะไรทำนองนั้น ชื...