• post image

    วัยรุ่นตอนปลาย

    ต้องคิดเรื่องอะไรนอกจากเรื่องงาน? คือผมเองก็เป็นคนนึงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นครับ แต่จะเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายแล้วก็ไม่แปลก เพราะปีนี้ก็อายุ 25 แล้ว ผ่านไปอีกสัก 3-4 เดือน เข็มอายุก็จะเบนเข้าเลข 3 มากข...