Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2016/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8/

ช่วงชีวิตที่เป็นภิกษุ

วัดอุดมวารีจะบอกว่าเลือกบวชก็ไม่ใช่ครับ เพราะผมเองก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะบวช ใครแนะนำที่ไหนก็บวชที่นั่น ครั้นผมบอกแม่ผมว่าอยากตั้งใจจะบวช เค้าก็ได้ชื่อวัดมาวัดนึงจากเพื่อน ซึ่งวัดเองก็เป็นวั...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..