• post image

    ช่วงชีวิตที่เป็นภิกษุ

    วัดอุดมวารี จะบอกว่าเลือกบวชก็ไม่ใช่ครับ เพราะผมเองก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะบวช ใครแนะนำที่ไหนก็บวชที่นั่น ครั้นผมบอกแม่ผมว่าอยากตั้งใจจะบวช เค้าก็ได้ชื่อวัดมาวัดนึงจากเพื่อน ซึ่งวัดเองก็เป็นวั...