Light mode Dark mode

Jir4yu.me

ความรู้สึก.. ที่ตอนไหนๆก็(ไม่)เหมือนกัน

https://www.jir4yu.me/2014/%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%84/

บล็อกเกอร์ จำเป็นต้องแคร์ผู้อ่าน?

ความน่าจะเป็น และ คำจำกัดความของ บล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์ (Blogger) คือนักเขียน นักบันทึกเรื่องราว นักเล่าประสบการณ์ หรือ ผู้ชี้นำ อะไรคือความหมายของบล็อกเกอร์ แล้วคำจำกัดความของบล็อกเกอร์คืออะไรครับ...

อ่านต่อ
 
 
loading, please wait..

loading, please wait..