• post image

    บล็อกเกอร์ จำเป็นต้องแคร์ผู้อ่าน?

    ความน่าจะเป็น และ คำจำกัดความของ บล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์ (Blogger) คือนักเขียน นักบันทึกเรื่องราว นักเล่าประสบการณ์ หรือ ผู้ชี้นำ อะไรคือความหมายของบล็อกเกอร์ แล้วคำจำกัดความของบล็อกเกอร์คืออะไรครับ...